Hawaii Pono i

Hawai’i pono’i, nana i kou mo’i
Ka lani ali’i, ke ali’i
Makua lani e, Kamehameha e
Na kaua e pale, me ka ihe

Hawai’i pono’i, nana i na ali’i
Na pua muli kou, na poki’i
Makua lani e, Kamehameha e
Na kaua e pale, me ka ihe

Hawai’i pono’i, e ka lahui e
‘O kau hana nui, e ui e
Makua lani e, Kamehameha e
Na kaua e pale, me ka ihe